Mam świadomość jak być zdrowym

Strefa Piękna zrealizowała pozytywnie II Etap Kampanii Społecznej
Mam świadomość jak być zdrowym” pod patronatem SANEPID’u !